ارتباط تئاتر، داس و آتش‌سوزی

یک هنرمند یاسوجی که از آتش‌سوزی جنگل‌های این منطقه غمگین است، معتقد است که گفتگو می‌تواند امکانات و راه‌های تازه را به ما نشان بدهد. آن وقت خشم‌مان را بر روی طبیعت با آتش زدن کوه نشان نمی‌دهیم و با داس به جان داشته‌های‌مان نمی‌افتیم. بسیاری از کسانی که تئاتر ایران را  ـ و نه …

بندبازی در جشنواره آیینی و سنتی

کارگردان نمایش «لافندبازی» با تاکید بر جایگاه جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با تاکبد بر حفظ و احیاء این گونه نمایشی گفت: باید نمایش‌های آیینی و سنتی بیشتر حمایت شود تا هنرمندان آن را حرفه‌ای‌تر دنبال کنند؛ چون اگر دغدغه مسائل مالی وجود داشته باشد ذوق کار از هنرمند گرفته می‌شود. جمشید حسین‌زاده ـ کارگردان …