ورگ – هفدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان

هفدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان و ششمین نمایشگاه مطبوعات خلیج فارس امروز 12 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاهای بندرعباس با شرکت بیش از 500 ناشر و نمایندگی فروش، در موضوعات و سنین مختلف افتتاح شد ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۱:۴۴