علمی و دانشگاهی > پژوهش

نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مشخص شد

طبق گلایه‌های بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت از عدم کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها و مرتبط دانستن این موضوع با عدم تامین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی، برخی پژوهشگران به منظور تعیین نیازمندی‌های آموزشی از طریق تحقیق زمینه‌یابی به توصیف، تبیین و کشف نیاز آموزشی پرداختند‎.

به گزارش ورگ، هدف اساسی از انجام پژوهش، تعیین نیازمندی‌های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. تعیین نیازهای آموزشی گروه‌های چهارگانه (علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم فنی و مهندسی)، تعیین نیازهای آموزشی مرتبه‌های علمی مختلف اعم از مربی آموزشیار، مربی استادیار، دانشیار و استاد و تعیین نیازهای آموزشی هر گروه همراه با رتبه اعضای هیأت علمی همان گروه، از سوالات تحقیق این پژوهش هستند‎.

با استفاده از روش تحقیق زمینه‌یابی، نسبت به تنظیم دو پرسشنامه از طریق دلفی (یک روش یا تکنیک ارتباطی ساختمند است که در اصل به منظور پیش‌گویی سامانمند و تعاملی با تکیه برهم‌اندیشی خبرگان ابداع شده و توسعه پیدا کرده است) اقدام و پرسشنامه اولیه برای ۱۰۰ نفر نمونه از اعضای هیأت علمی که معرف جامعه بودند ارسال شد. در این پرسشنامه از یک سوال باز پاسخ استفاده شده و از افراد خواسته شد نیازهای آموزشی اعضا هیأت علمی را بدون توجه به گرایش و تخصص حداقل در پنج ردیف نام ببرند.

پس از ارسال ۱۰۰ پرسشنامه به گروه‌های چهارگانه (هر گروه ‎۲۵ نفر) تعداد ‎۹۱ پرسشنامه و اصل است. ماحصل این پرسشنامه حاوی ‎۲۰ سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ تهیه و پس از ارسال پرسشنامه به کل جامعه ۶۱۰ نفر قریب به ۲۳۳ پرسشنامه تکمیل شده، عودت داده شد.

تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد و برخی از نتایج به شرح ذیل به دست آمد:

اولویت نیازهای آموزشی گروه‌های علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم فنی و مهندسی دست یافتن به شبکه‌های اطلاع‌رسانی E-MAIL ,INTERNET مشخص شده است. ‎

اولویت نیازهای آموزشی گروه علوم انسانی، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی و استفاده از شبکه اطلاع‌رسانی INTERNET به منظور تحقیق و پژوهش‌های علمی تعیین شده است.

اولویت نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در مرتبه‌های مختلف علمی آشنا شدن با شبکه‌های اطلاع رسانی E- MAIL;INTERNET مشخص شده است.

این پژوهش با عنوان «بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد» توسط غلامرضا محمدزاده شریف نوشته شده و استاد راهنمای وی در این تحقیق، حسینعلی کوهستانی، عضو هیأت علمی گروه علم مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code