استان ها > گیلان

نخستین استحصال خاویار به روش زنده از مولدین تاس ماهی انجام شد

ورگ/گیلان رئیس موسسه تاس ماهیان دریای خزر گفت: برای اولین بار در ایران استحصال خاویار به روش زنده از مولدین تاس ماهی شیپ در موسسه تاس ماهیان انجام شد.

علیرضا شناور در گفت وگو با ورگ، با بیان اینکه محققین موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر موفق شدند در قالب انجام طرح تحقیقاتی و در مقیاس آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران از تخمک اووله شده تاس ماهی شیپ پرورشی خاویار دان تولید کنند، گفت: در این تحقیق از سه عدد تاس ماهی شیپ به روش ریزبرش مجرای تخمک بر و بدون کشتن ماهی تخمک استحصال شد.

وی افزود: در حال حاضر استحصال خاویار از ماهیان خاویاری به دلیل پیوند محکم تخمک ها با پرده تخمدانی از طریق کشتن مولدین و حذف یکباره آنها از چرخه حیات صورت می پذیرد.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر تصریح کرد: با انجام این تحقیق گام های اولیه درخصوص عدم کشتن مولدین ماهیان خاویاری جهت استحصال خاویار در موسسه برداشته شده و مطالعات تکمیلی ادامه دارد.

شناور، با بیان اینکه پروژه مذکور در راستای حفظ مولدین ماهیان خاویاری، کاهش هزینه تولید، امنیت غذایی و جهش تولید انجام شده است، گفت: بدیهی است پس از انجام آزمایش های کیفی و ماندگاری خاویار تولید شده، دانش فنی کشف شده قابل ارائه به صنعت و تجاری سازی خواهد بود.

وی یادآور شد: پژوهشگران موسسه تاس ماهیان با استفاده از فرمول جدید جیره غذایی لاروی راندمان تولید لارو و بچه فیل ماهی پرورشی را افزایش دادند.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر عنوان کرد: در راستای اهداف طرح جامع افزایش راندمان کمی و کیفی تولید بچه ماهی خاویاری در کشور، مطالعه ای روی تعداد ۱۰ هزار لارو و بچه فیل ماهی پرورشی تحت تیمارهای مختلف جیره غذایی در موسسه تحقیقات تاس ماهیان طی ۴۰ روز به انجام رسید. نتایج نشان داد که یکی از فرمول های نوین جیره غذایی لاروی مورد استفاده منجر به افزایش مشهود و معنی داری در میزان ماندگاری و رشد لارو و بچه فیل ماهیان در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد.

شناور، با بیان اینکه وزن ماهیان تیمار شاخص نسبت به سایر تیمارها حدود سه گرم بالاتر بود، خاطرنشان کرد: از نظر رفتار تغذیه ای و عادت پذیری به غذای دستی نیز بچه ماهیان تیمار شاخص، مطلوب تر از بقیه تیمارها بودند و وزن بچه فیل ماهیان طی ۴۰ روز به متوسط ۲۱ گرم رسید.

وی اضاف کرد: در صورت به کارگیری فرمول به دست آمده در مراکز تکثیر فیل ماهی گام مهمی در راستای افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید و تامین بچه ماهیان خاویاری در کشور برداشته خواهد شد.

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code