استان ها > بوشهر

«دو منظومه نویافته» اثر پژوهشگر بوشهری منتشر شد

ورگ/بوشهر پنجمین اثر دکتر بشیر علوی پژوهشگر و منتقد ادبی، با نام “دو منظومه نویافته” (سال های سیاه و شکوفه های حمیدی شیرازی) به چاپ رسید.

این نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی بوشهری درباره انتشار این کتاب اظهار کرد: این اثر شامل دو منظومه نایاب و از دست رفته دکتر مهدی حمیدی شیرازی است که با یافتن نسخه اهدایی رهی معیری و محمد گلبن توسط انتشارات آرون به چاپ رسیده است.

دکتر بشیر علوی گفت: هر دو اثر به صورت نسخه مایکروفیلم موجود بوده که تصحیح و بررسی شده و منظومه «سال های سیاه » سال 1325 و منظومه «شکوفه ها» سال 1317 به چاپ رسیدند و در همان اوان کار نایاب شدند.

وی در ادامه عنوان کرد: از آنجا که در این دو اثر به ویژه «سال های سیاه» به شدت به دستگاه پهلوی و به ویژه پهلوی اول تاخته شده و اشعاری تند و گزنده در سرزنش و شماتت آن دوران و آن اشخاص سروده شده  است، احتمال زیاد می رود که خیلی زود توسط عمال پهلوی جمع آوری و نابود شده باشد.

علوی خاطرنشان کرد: این دو اثر به اثبات می رسانند که حمیدی شیرازی صرفاً دغدغه عاطفه غنایی و فردی نداشته و نسبت به وضعیت دوره و روزگار سیاسی و اجتماعی خود بی تفاوت نبوده و شعرهایی غرّآ و آتشین در رد ظالم و دوره ظلم سروده است.

این پژوهشگر و منتقد ادبی تصریح کرد: کشور خدایان، انعکاس افکار ایرانیان، جزیره نشین، از مجسمه شاه به چه فکر افتادم، وطن!، ایده آل رضاشاه، نبردگاه شهریور، غوغای آذربایجان و ده ها عنوان شعر دیگر در این مجموعه نشانی از پر ملات بودن عاطفه اجتماعی و فکر و مؤلفه های ذهنی حمیدی شیرازی به شمار می رود.

بشیر علوی خاطرنشان کرد: در این اثر به مصاحبه با همسر و فرزند حمیدی شیرازی نیز پرداخته شده و بسیاری از نگارش بزرگان آن دوره از آثار حمیدی نیز ضمیمه شده است.

You may also like...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *